Πρότυπο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής – Καντζούρου Νεκταρία

Μόνο με την καλή συνεργασία σχολείου – οικογένειας

πετυχαίνουμε όσα στοχεύουμε…

* Δραστηριότητες *

* Εκδηλώσεις *

* Δράσεις *

* Γιορτές *

* Παροχές *

Εσωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι